http://www.prt-logar.cz

ANA na cestě k samostatnosti

9.3.2010

Výcvik rekrutů Afghánské národní armády (ANA) se vojákům českého kontingentu v Lógaru daří stejně úspěšně, jako výcvik ozbrojených složek místní policie.

Kasárna 4. kandaku (4. praporu) ANA, která se nachází v těsném sousedství vojenské základny Shank, jsou dobře vybavena. K dispozici je zde dobré sociální zázemí, které splňuje předpoklady pro to, aby místní vojáci zvládli všechny úkoly výcviku.

„Úkolem českého PRT je ve spolupráci s koaličními silami mise ISAF a spolu s afghánskými národními bezpečnostními silami pomáhat afghánské vládě při nastolení a udržení bezpečného prostředí. Pátý kontingent dnes ve výcviku ANA navazuje na práci svých předchůdců, protože celý plánovaný systém výcviku se povedlo přetransformovat do fungujících postupů v jednotlivých druzích příprav. Ne vše jde naplánovat a v mnoha věcech jsme se museli učit „za pochodu“. Úsilí našich instruktorů se ale vyplatilo, protože se podařilo s kurzanty navázat úzké vztahy a získat si jejich důvěru. Obsah výcviku vychází z mandátu a bývá přizpůsoben požadavkům velitele kandaku plukovníka Sanam Gulla,“ uvedl kapitán Pavel Kočvara, bývalý tiskový mluvčí 4. kontingentu.

Výcvik afghánské armády není snadný. Jednak je zde hodně různorodá věková skladba, a to od velmi mladých chlapců, až po veterány, a jisté problémy činí i jazyková bariéra. Českým vojákům sice pomáhá překladatel, ale i přesto musí kromě velitelských dovedností zvládnout i kus pedagogiky a psychologie.

Obsahem kurzu, kterým prochází afghánská národní armáda, jsou různorodé činnosti. Vyučuje se zde napříkad pořadová příprava, základy taktiky, ovládání zbraní, řízení vozidel Humvee a pochopitelně zdravotní příprava. Během ní se rekruti učí hlavně základní dovednosti, nutné pro záchranu života v boji.

Po dokončení výcviku musí vojáci prokázat, že zvládli předepsané penzum znalostí a dovedností, a že je možné poslat je do ostré služby. Úkoly potom plní například na jednotlivých stanovištích podle rozkazů svých velitelů.

V rámci základny Shank je běžná kooperace při plnění operačního úkolu mezi afghánskými ozbrojenými silami a americkými spojenci. Kupříkladu jednotky Afghánské národní policie, které prošly výcvikem s českými instruktory, vyjíždějí pravidelně na patroly společně s koaličními silami. Jejich úkolem je zabezpečení bezpečného prostředí, což v praxi znamená výjezdy po neohlášených trasách a monitorování dění v problémových lokalitách.

Autor: Kateřina Lang

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►