http://www.prt-logar.cz

Češi školí afghánské kolegy z vězeňské služby

28.2.2012

PRT zahájil ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky školení vězeňské služby v afghánské provincii Lógar.

Cílem projektu je seznámit účastníky se základními postupy při správě vězeňského zařízení. Lekce obsahují například správné zacházení s vězni, systém zabezpečení věznice či prohlídky prostor a osob.

„Výcvik jsme zaměřili hlavně na praktické dovednosti tak, aby byl provoz věznice co nejbezpečnější pro příslušníky služby i pro vězně. Snažíme se našim studentům předat postupy, které budou účinné, ale zároveň ohleduplné vůči zdraví a důstojnosti vězňů,“ říká vedoucí výcvikové z Vězeňské služby ČR skupiny Robert Káčer.

„Zatím máme velikou radost z toho, jak kurz probíhá. Podařilo se nám navázat se studenty vynikající kontakt, což se projevuje hlavně na jejich aktivním přístupu. Překvapilo nás třeba, že si sami zkracují přestávky, nebo ve volném čase sami cvičí naučené techniky,“ dodává.

Školení probíhá ve výcvikovém středisku, které v roce 2009 PRT postavil, bude trvat tři týdny a účastní se ho celkem 30 studentů. Hlavní organizace se ujala civilní část PRT, Armáda ČR zajistila instruktorům dopravu a přípravu před odjezdem.

„U vězeňské služby pracuji osm let a prošel jsem dvěma zahraničními kurzy. Tento je zatím rozhodně nejzajímavější. Během prvních dnů jsme se učili, jak postupovat třeba při převozech vězňů k soudu, nebo do nemocnice,“ říká Hajdatuláh Wahdat. „Věřím, že to, co se zde naučíme, budeme předávat dál i našim kolegům,“ dodává.

Jedním z impulsů pro realizaci projektu je dokončení nové věznice v hlavním městě provincie, která byla postavena z finančních prostředků České republiky a koordinována rekonstrukčním týmem. Probíhající školení se proto věnuje i přípravě vězeňské stráže na působení v novém zařízení. 

Zatímco staré vězení v Pol-e Alam tvořil pouze shluk nevybavených budov, nové zařízení splňuje současné hygienické a bezpečnostní nároky, stejně jako požadavky Mezinárodního Červeného kříže. „V současnosti nemáme ve věznici dostatek místa, chybí nám také ošetřovna, takže musíme vězně v případě potřeby složitě přepravovat do běžné nemocnice. Doufáme, že v novém vězení bude situace lepší,“ říká Wahdat.

Filip Moravec, civilní část PRT

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►