http://www.prt-logar.cz

Češi učí Afghánce měřit počasí v Lógaru

22.4.2010

Český rekonstrukční tým v provincii Lógar dokončil projekt, díky němuž budou moci místní úřady zjišťovat důležitá meteorologická a hydrologická data.

Informace o počasí nebo hospodaření se zásobami vody - v západních zemích zcela běžná součást života – byly v Lógaru donedávna nepředstavitelným luxusem. Chyběly zde jakékoli statistiky o teplotách, rychlosti větru, o množství srážek nebo o výšce podzemní vody.

V rámci projektu provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) vznikly v Lógaru dvě měrné stanice, z nichž bude možné tyto údaje dlouhodobě odečítat. PRT vybavil provinční ministerstvo pro vodu a energii, které stanice převzalo, také potřebnou výpočetní technikou pro jejich obsluhu.

Stanice budou sloužit jak dlouhodobému sledování přírodních jevů, tak plánování nových rekonstrukčních projektů. Měření meteorologických veličin doplňuje ještě projekt, během kterého byla  na několika místech zpevněna koryta řek, kde bude možné měřit průtoky, a vybudování devíti vrtů pro měření hladiny podzemní vody. „Na základě těchto měření poznáme, kde je či není vhodné postavit jez, ochrannou zeď proti povodním či přehradu,“ říká Alena Lišková, odbornice na vodní hospodářství z civilní části PRT.

ČTĚTE TAKÉ: Opravili jsme jedinou fungující přehradu v Lógaru

Voda, v Lógaru to nejcennější

„Je to pro nás nová technologie, kterou jsme již dlouho potřebovali. Za celý Lógar děkuji rekonstrukčnímu týmu za tento projekt. Bude pro nás přínosem sledovat všechny nutné údaje i to, kolik tady máme podzemní vody. Doufáme, že naši provincii bude PRT dál podporovat,“ říká zástupce guvernéra Lógaru Šovdža Šarafudín.

Rekonstrukce tradičních i moderních vodních zdrojů je jednou z priorit PRT hned po školství druhou oblastí, kam investuje největší množství finančních prostředků. Od března 2008, kdy PRT začal v Lógaru působit, bylo postaveno či opraveno deset jezů, zavlažovacích kanálů a dalších vodních staveb.

VIDEO: Jak PRT opravuje v Lógaru vodní zdroje

Většina zemědělské půdy v Lógaru musí být zavlažováno a právě znalosti o množství vody umožní s vodou lépe zacházet a v budoucnu předejít velkým záplavám i zničujícím suchům, se kterými se opakovaně Afghánistán potýká.

Kristýna Greplová, Filip Moravec - civilní část PRT

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►