http://www.prt-logar.cz

Čeští vojáci z PRT pomáhají afghánské armádě s výcvikem první pomoci

7.2.2012

Nedostatečná znalost první pomoci často způsobuje zbytečná úmrtí na straně afghánských bezpečnostích sil.

Český PRT uspořádal na základně Afghánské národní armády (ANA) v Altimuru další kolo výcviku v oblasti první pomoci. „Učili jsme se hlavně postupy první pomoci při střelném zranění. Čeští lékaři nám ukázali, jak ošetřit pneumotorax, tedy poranění hrudníku. K tomu často dochází při přestřelkách s nepřítelem,“ říká doktor Abdul Karím z místního praporu ANA.

Zranění afghánských vojáků často končí smrtí kvůli nedostatečnému výcviku první pomoci a chybějícímu vybavení . „Nejvážnější a poměrně časté zranění je ztráta končetiny, doprovázená masivním krvácením,“ doplňuje Abdul Karím.

Vojáci z českého rekonstrukčního týmu využili k výcviku cvičné figuríny a další školící pomůcky. „Bylo to velmi užitečné, čeští vojáci jsou zkušenější než my. Vědí, jak používat moderní lékařské vybavení. Proto jsme je požádali, aby za námi přijeli a o své zkušenosti se s námi podělili,“ říká doktor Karím, který do výcviku aktivně vstupoval a prokázal značný přehled o tématu.

Posledního kola výcviku se zúčastnilo dvanáct příslušníků ANA, z nichž polovinu tvořili běžní vojáci a polovinu místní zdravotníci.

Výcvik afghánských bezpečnostních složek, zejména armády (ANA) a policie (ANP) je v současnosti jednou z hlavních priorit mise ISAF  v Afghánistánu.

Vojenská část PRT přispívá k tomuto úsilí především pravidelným dlouhodobým výcvikem ANP. Civilní část PRT realizuje  řadu infrastrukturních projektů, zejména stavby a rekonstrukce kontrolních stanovišť, kasáren, a dalších součástí vojenského a policejního zázemí. Na zmíněné základně Altimur vystavěl český PRT malou zdravotní kliniku, kuchyň s jídelnou, v současnosti dokončuje stavbu nového velitelství.

Filip Moravec, civilní část PRT

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►