http://www.prt-logar.cz

Co postaví Lógar na vlastní nohy? Posílení autority vlády

12.1.2010

Podpora vlády je jedinou cestou, jak zajistit budoucnost Afghánistánu

Je zkorumpovaná, neschopná zajistit naše potřeby, nereprezentuje naše zájmy. To jsou hlavní výtky Afghánců vůči vlastní vládě. V mnoha ohledech mají pravdu. Podle organizace Transparency International je Afghánistán hned po Somálsku nejzkorumpovanější zemí na světě, 40 procent lidí nemá práci, přes polovinu jich žije pod hranicí chudoby.

Slabý dosah z Kábulu

Provincie Lógar, v níž působí český rekonstrukční tým (PRT), není výjimkou. Pravomoci centrální kábulské vlády sem sahají jen sporadicky, provinční úřady se potýkají s řadou vlastních problémů – nedostatek financí a schopných lidí, ale i výhrůžky ze strany Tálibánu. „Bez bezpečnosti není žádný rozvoj, naše vláda si ale vše ztěžuje i tím, že jeden úřad často neví, co dělá ten druhý,“ stěžuje si  provinční ministr zemědělství Muhammad Isa.

„I tady se však stále více ukazuje, že koaliční síly nemohou být dlouhodobou alternativou k veřejným institucím a že vláda se bude jednou muset obejít bez nás. Její budování je teď důležité, pokud  chceme oddělit protivládní síly od obyvatelstva a zajistit společenský a hospodářský rozvoj,“ říká vedoucí civilní části PRT Bohumila Ranglová.

Český recept

Pro český rekonstrukční tým je posilování autority místní vlády hlavní součástí rozvojové strategie. Civilní inženýři, odborníci na zemědělství či bezpečnost spolupracují na každém projektu jednotlivými provinčními ministerstvy. Při každém jeho zahájení či dokončení tak lógarská veřejnost vidí, že jejich vláda je schopná zajistit si pro rozvoj provincie finanční zdroje.

„Účastníme se  pravidelných sektorálních porad s ministry. Ti přicházejí s vlastními návrhy, naši experti jim zároveň radí s prioritami a dalším směřováním v jejich oblasti. Nikdy nerealizujeme žádný projekt, který by nereagoval na skutečné potřeby,“ doplňuje Bohumila Ranglová. PRT spolupracoval s vládou také na vytvoření nového plánu rozvoje provincie, který bude vůbec poprvé představen i centrální vládě v Kábulu.

Boj s korupcí

Úředníci se díky němu učí přemýšlet o nejvážnějších problémech provincie, přijímat požadavky z různých částí provincie a navrhovat vlastní řešení. „Není to vždy lehké, protože PRT i my se snažíme spolupracovat s autoritami na nejnižších úrovních. U stavby jednoho jezu třeba vesnice zprvu nesouhlasila s jeho podobou. Museli jsme jim vysvětlit, že naše varianta i technologie pro ně bude nakonec přínosem,“ přiznává bývalý ministr pro vodní zdroje Šáh Zaman.

I když jde o vedlejší efekt, daří se v Lógaru bojovat i s korupcí. PRT řídí celý proces zadávání zakázek a kontroly projektů, a to zcela průhledně a podle pravidel závazných v České republice. Místní úřady i soukromé společnosti se tak učí pracovat v tržním prostředí, kde jedinou zárukou úspěchu jsou vlastní schopnosti.

V příštích měsících by se podpora vlády měla dostat ještě více do popředí aktivit českého PRT – současný civilní tým expertů by měl doplnit odborník na dobré vládnutí a veřejnou správu.

Filip Moravec

Článek vyšel ve zvláštní příloze MF Dnes o Afghánistánu 18. prosince 2009.

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►