http://www.prt-logar.cz

Dámská jízda

6.1.2010

Afghánistán a armáda mají v očích veřejnosti jedno společné, obojí bývá považováno za mužský svět. Jsou však chvíle, kdy je realita jiná.

Tak tomu bylo také během patroly příslušníků českého Provinčního rekonstrukčního týmu ve čtvrtek 30. prosince 2009. Jak účel, tak i složení, patroly bylo poněkud jiné, než bývá obvykle zvykem. Hlavním úkolem patroly bylo jednání s Najibou Sayed na úřadu pro ženské záležitosti, a poté návštěva dívčí školy ve vesnici Kumajdan.

Patroly se kromě příslušníků PRT účastnily také příslušnice americké armády a zástupkyně americké vládní organizace USAID. Hlavním úkolem této patroly, kterou jsme pracovně nazvali "dámská jízda“, bylo jednání o distribuci humanitární pomoci v provincii Lógar.

Celková cena plánovaných projektů přesahuje 60 tisíc dolarů. Dají se rozdělit do tří oblastí: školství, zdravotnictví a podpora komunit.

Projekt, který je určený na podporu vzdělávání dětí v Lógaru, může český PRT realizovat díky pomoci dětského hnutí Stonožka. Pro vysvětlení - hnutí "Na vlastních nohou", známé také jako Stonožka, je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku Bělou Gran Jensen a společně s vojáky AČR již pomohlo realizovat řadu projektů v Bosně, Kosovu, Iráku a pochopitelně také v Afghánistánu.

Více jak dvacet škol v provincii obdrží kompletně vybavené knihovny s přibližně pěti sty základními učebnicemi, knihami a slovníky. Dále jim budou předány mapy, globusy, tabule a další výukové pomůcky. Celková cena tohoto projektu je 30 000 dolarů.

Také další projekt, který je určen na podporu zdravotnictví, se uskuteční díky „Stonožce“. Čtyřicet porodních asistentek a deset lékařů obdrží kufříky se základním vybavením pro porod v terénu. Pomoc porodní asistentky je často jediná kvalifikovaná pomoc, kterou zde rodička a dítě dostanou.

Afghánské ženy neodkládají šátky ani při jednáních Autorka se zástupkyní ředitelky dívčí školy Kumajdan

Přátelská atmosféra v dívčí škole Kumajdan 1 Přátelská atmosféra v dívčí škole Kumajdan 2

Poslední projekt na podporu komunit je financován ze sbírky křesťanské veřejnosti. Jeho patronem se stal kaplan 4. kontingentu PRT Lógar. Díky dobré vůli lidí v České republice bude mezi rodiny v nouzi distribuováno 400 přikrývek a základní potraviny, jako například mouka, olej nebo fazole v celkové ceně 12 000 dolarů. Jednání o této humanitární pomoci probíhala společně s americkými partnery, protože americké jednotky budou distribuci podporovat logisticky. Do samotného procesu distribuce bude zapojena také Afghánská národní armáda.

Předpokládáme, že projekty budou mít, kromě pomoci afghánskému obyvatelstvu, také pozitivní vliv na vnímání významu afghánské armády místními lidmi.

Po několikahodinovém jednání na úřadu pro ženské záležitosti následovala návštěva dívčí školy ve vesnici Kumajdan. Tato škola je jednou z mnoha, které byly doporučeny místním školským odborem jako místo, kam by měla směřovat naše pomoc.

Hlavním úkolem bylo tedy ověřit, zda realita odpovídá našim požadavkům a zda budou „stonožkové peníze“ využity účelně. Přivítání ve škole bylo pro nás všechny velkým překvapením.

Zástupkyně ředitelky školy nás pozvala na čaj a během tohoto přátelského posezení jsme měli možnost seznámit se také s ostatními učitelkami a dokonce se zástupci rodičů. Takovéto setkání bylo velice nezvyklé, protože dívčí školy jsou obvykle místa, kam se vojáci nedostanou. Mohli jsme si prohlédnout školu a prodiskutovat další problémy, které místní vesničany trápí.

V tomto případě musíme konstatovat, že volba místních úřadů byla správná a vše nasvědčuje tomu, že knihy, které budou této škole předány, budou opravdu využívány ku prospěchu učitelek i studentek, což nebývá vždy pravidlem.

Celá „dámská jízda“ nakonec trvala o tři hodiny déle, než bylo původně zamýšleno. Možná to bude tím, že ženy, bez ohledu na uniformu nebo národnost, si mají vždycky co říct.


Autorka: kapitánka Lada Kovářová, skupina Civilně vojenské spolupráce, 4. kontingent AČR PRT Lógar v misi ISAF

fotografie a videa

Stavební sezóna začala. Tohle jsou projekty, na kterých právě pracujeme

Přes zimu se činnost na většině staveb českého PRT v Lógaru zastavila, protože teploty klesly pod bod mrazu a pokračovat dál by znamenalo ohrozit kvalitu staveb. více ►