http://www.prt-logar.cz

Dokončili jsme školy pro více než 1000 afghánských dívek

19.10.2009

PRT dokončil stavbu tří dívčích škol v distriktech Chuši a Muhammad Agha.

Stavba dvou škol v distriktu Chuši byla vůbec největším českým projektem podpory školství v provincii. V několika okolních vesnicích se dívky doposud učily v improvizovaných prostorách, nebo vůbec, protože stávající budova byla v havarijním stavu.

Nad údolím, tedy mimo ohrožení pravidelnými jarními záplavami, tak vyrostly dvě zcela nové budovy. „Vždy si pečlivě zjišťujeme, jaká je v oblasti situace, a to jak přímo na místě, tak od ministerstva školství. Na základě toho, že v Chuši byl dostatek žákyň i učitelek, rozhodli jsme se postavit nové školy.“

Ve vesnicích Hassani Basri a Kuža Laghai získá důstojné podmínky pro vzdělávání asi 650 místních dívek. „Jsme Čechům vděční za  školy pro naše dcery. Vždyť ještě nedávno se musely učit pod stromy nebo ve stanech. To není dobré prostředí, zvláště pro děti,“ říká místní vesničan Naqibulláh.

Třetí školu český rekonstrukční tým dokončil a předal provinčnímu ministerstvu školství na severu provincie, ve vesnici Maghul Kheil. Stávající budova byla rozšířena o novou osmitřídku, v níž se bude v rámci tradičního afghánského systému směn učit více než 400 žákyň. Jen několik set metrů od ní PRT postavil novou školu i pro chlapce.

Afghánský vzdělávací systém se i osm let po pádu Tálibánu nachází v troskách. Existující školy byly poškozeny během desetiletí bojů, takže jim chybí vše, co by jen připomínalo fungující zázemí pro vzdělávání dětí. Ty dívčí byly většinou Tálibánem vypáleny či zničeny k naprosté nepoužitelnosti.

Podívejte se na video o stavbě škol v Chuši:

Výsledkem nepokojů a nedostatečných investic je většinová negramotnost mezi dospělými a polovinová neúčast na základním vzdělání u dětí. U žen a dívek je situace přímo alarmující: Pouze 16 procent jich umí číst a psát, jen pětina všech škol je určená pro dívky a ve třetině všech afghánských okresů není vůbec žádná.

PRT do současnosti postavil, opravil či rozšířil devět škol a na dalších třech v současnosti pracuje. Díky české pomoci tak získá lepší podmínky pro vzdělávání více než 11 tisíc dětí.

Filip Moravec, civilní část PRT

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►