http://www.prt-logar.cz

Dva nové projekty zlepší bezpečnost v neklidných distriktech

13.2.2011

Český PRT připravuje dva nové projekty policejních kontrolních stanovišť, které podstatně přispějí k lepší bezpečnosti silnic a tím i celé provincie.

Mise vojáků ze 6. jednotky českého Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) se pomalu chýlí ke konci, střídání se 7. jednotkou již bylo zahájeno. Projekty civilní části PRT jsou ale dlouhodobé a střídání vojáků by na ně nemělo mít vliv. Proto ještě před ukončením svého působení vojáci ze 6. jednotky PRT absolvovali několik náročných patrol, zabezpečujících realizaci rozvojových projektů z oblasti podpory bezpečnosti.

„Výjezdy jsme uskutečnili v úzké součinnosti s Afghánskými národními bezpečnostními silami, pro něž jsou projekty určeny", řekl náčelník štábu 6. jednotky PRT podplukovník Jan Z. "Plánování a realizace patrol k těmto projektům jednoznačně podporuje společné úsilí o zajištění bezpečnosti v provincii,“ dodal.

Toto úsilí České republiky vychází ze základního předpokladu, že pro další úspěšný rozvoj provincie Lógar je bezpečnost na silnicích zásadním předpokladem fungování jejího hospodářství i pro udržení autority místní vlády.

„V úzké spolupráci s vládními i policejními představiteli jsme vytipovali riziková místa v provincii, ve kterých je nezbytná trvalá přítomnost afghánské policie,“ vysvětluje Zbyněk Pavlica, civilní odborník na oblast bezpečnosti. „Na nich potom připravujeme výstavbu policejních služeben.“

První z projektů probíhá v distriktu Chuši, v bezprostřední blízkosti hlavní komunikace, spojující okresy Azra, Chuši a Mohammad Agha.

V současné době tato silnice není plně pod kontrolou místní vlády, a proto je hojně využívána k pašování zbraní, drahých kovů i drog z Pákistánu. Často na ní dochází i k útokům na místní obyvatele a povstalci zde zřizují svá nelegální kontrolní stanoviště. Výjimkou nebyly ani únosy dělníků, pracujících na výstavbě silnice, kterou financovala americká armáda.

„Český PRT zde chce vybudovat malou policejní základnu, standardizované kontrolní stanoviště, jakých jsme doposud vystavěli již sedm,“ vysvětluje Zbyněk Pavlica. „Jedná se o zděnou budovu, ve které může sloužit i více než deset policistů. Jistit je budou kolegové ze dvou pozorovacích stanovišť, umístěných na přilehlém kopci. Z nich je přehled o širokém okolí, a z jednoho je vidět až na distriktní centrum v Chuši. Na těchto pozorovacích stanovištích bude 24 hodin denně strážit vždy několik policistů,“ dodává český expert.

Obdobné kontrolní stanoviště je připravováno v distriktu Baraki Barak, a to na hranici provincií Lógar a Wardak. Patroly k plánovanému kontrolnímu stanovišti Ebrahim Chel se kromě českých vojáků zúčastnili také příslušníci afghánské armády.

Civilní odborníci na místě zaměřili přesné umístění tohoto kontrolního stanoviště i nezbytných pozorovacích stanovišť, určených k jeho zabezpečení a podpoře při napadení. Jejich umístění na strategické komunikaci, spojující obě provincie, by v budoucnu mohlo ulehčit situaci i českému OMLT, jednotce školicí afghánské vojáky, který v této oblasti působí.

Stavba obou projektů by v závislosti na vývoji počasí měla začít počátkem března letošního roku, cena každého z nich se pohybuje kolem 150 tisíc amerických dolarů.

Toto směrování rozvojové pomoci je plně v souladu se strategií mise ISAF na ochranu afghánských obyvatel a postupného předávání zodpovědnosti za ni do rukou afghánských bezpečnostních sil. Díky novému opevnění budou policisté i vojáci lépe schopni plnit své úkoly.

„Výjezdy uskutečněné do těchto distriktů opět prokázaly schopnost vojáků 6. jednotky PRT plně zabezpečit všechny požadavky civilních expertů a také bezezbytku plnit operační úkol do posledního okamžiku, i když se jejich myšlení stále více obrací k návratu domů,“ hodnotí spokojeně výkon svých podřízených v náročných oblastech podplukovník Ctirad Gazda, velitel 6. jednotky PRT.


npor. Radek Hampl

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►