http://www.prt-logar.cz

Konference vojenských policistů na základně Shank

23.3.2010

V minulém týdnu proběhla na základně Shank konference koaličních policejních složek.

Drogy jsou v Afghánistánu velkým problémem, který se dotýká téměř veškeré afghánské populace. S drogami rovněž souvisí kriminální činnost. V rámci výcviku Afghánské národní policie jsou afghánští policisté připravováni i v této oblasti.

Nedílnou součástí boje s drogami je prevence. Na prevenci byla zaměřena i konference pořádaná americkými vojenskými policisty. Akce se zúčastnili rovněž příslušníci vojenské policie 5. kontingentu AČR Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar.

Spolupráce mezi českými a americkými policisty probíhá již od převzetí operačního úkolu českým kontingentem. Setkání koaličních policistů bylo zaměřeno právě na drogovou problematiku a její souvislosti.

Příslušníci amerických Security Forces, kteří mají na starosti policejní práci, seznámili zúčastněné s konkrétními poznatky a zkušenostmi z místní drogové problematiky.

Na základě vzájemné výměny informací diskutovali koaliční partneři nad dalšími možnostmi a rozšířením spolupráce v oblasti drogové prevence. Nově získané vědomosti a informace uplatní čeští vojenští policisté také v rámci svého působení ve Výcvikové skupině Afghánské národní policie (ANP) 5. kontingentu AČR PRT Lógar, kde cvičí spolu s příslušníky 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic afghánské policisty.

Výcvik probíhá v rámci programu Focus District Developement (Cílený rozvoj okresů), který je jedním z nástrojů ISAF k vytvoření podmínek pro předání zodpovědnosti afgánské vládě i v této oblasti. Pro příslušníky ANP je boj proti drogám každodenní záležitostí.

Zavedení moderních metod a postupů, převzatých od svých českých a amerických kolegů, pak umožní afghánské policii efektivnější potírání drog a související kriminality v provincii Lógar.

Autor: kapitán Petr Šiler, tiskový a informační důstojník 5. kontingentu AČR PRT Lógar v misi ISAF

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►