http://www.prt-logar.cz

Policisté v kurzu získali nové znalosti, ale i vybavení

18.5.2011

Na základně Shank pokračuje výcvik příslušníků Afghánské národní policie už druhým rokem. Za tu dobu prošly učebnou v různých kurzech stovky rekrutů i zkušenějších policistů, kteří od českých instruktorů získali potřebné znalosti a zkušenosti.

Poslední kurz v trvání 6 týdnů dokončilo 55 policistů nejenom z provincie Lógar, ale z celého Afghánistánu. Všichni posluchači kurzu již v minulosti absolvovali základní policejní výcvik. Tento zdokonalovací kurz je zaměřen na praktickou výuku policejních technik. Součástí kurzu byl také výcvik taktiky malých jednotek nebo teoretická příprava v právní problematice týkající se policejních praktik.

Během 6 týdnů se policisté zdokonalovali ve střelbě, postupech při prohledávání osob, vozidel a budov a dalších speciálních policejních technikách.

Vzhledem k vývoji bezpečnostní situace v Afghánistánu v uplynulých týdnech požádal velitel Afghánské národní policie v provincii Lógar plukovník Gulam Sachi o rozšíření policejních kurzů. Jeho zájem se soustředí zejména na postupy CRC – potlačování davových nepokojů a demonstrací. Policisté jsou vycvičeni v běžných policejních technikách, je však nutné, aby věděli, jak reagovat v případě střetu s demonstranty tak, aby bylo zamezeno případným ztrátám na majetku a životech.

„Stále se potýkáme s nedostatkem policistů. Ačkoliv disponujeme jednotkou, která je přímo určená k potlačování davových nepokojů, je nutné, aby tyto techniky zvládali všichni příslušníci policie,“ podotkl plukovník Sachi během jednání s velitelem 7. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar plukovníkem Miroslavem Hlaváčem.

Práce afghánských policistů nebudí v očích Evropana přílišnou důvěru, velitel výcvikové skupiny vojenské policie PRT vysvětluje důvody a rozdíly. „Není možné srovnávat evropského a afghánského policistu. Řada z nich byla ještě před několika málo týdny rolníky nebo pomocnými dělníky. Vyrůstali v odlišných podmínkách a řada z nich nemá ani základní vzdělání,“ vysvětluje kapitán Zdeněk S. „Je však vidět, že mají snahu a že se rychle zlepšují,“ dodává.

Rozdílné jsou také motivy pro vstup k policii, pro některé to může být finanční situace či prestiž, kterou s uniformou získají, pro jiné je to vlastenectví a bezpečnostní situace v oblasti, odkud pochází. „V minulosti jsem pracoval jako pomocný dělník nebo řidič a musím živit svou ženu, matku a tři děti,“ říká šestadvacetiletý Farid, který pochází z distriktu Mohammad Agha v provincii Lógar. „To, co si vydělám jako policista za měsíc, byl obvykle můj plat za čtvrt roku,“ vysvětluje. „Lhostejné mi není ani to, co se v naší zemi děje. A pokud mohu pomoci jako policista, tak to udělám, i kdyby mě to mělo stát život,“ dodává Farid na závěr a přiznává, že si je vědom toho, že být policistou je v Afghánistánu nebezpečné.

Afghánští policisté a vojáci jsou častým terčem povstaleckých skupin. Čeští instruktoři se jim snaží předat maximum svých znalostí a připravit je na toto náročné povolání. Pomoc od českých partnerů je i materiální.

Proto každý absolvent obdržel osobní lékárničku ze sbírky nepotřebných autolékárniček z České republiky. „I kdybychom od vás obdrželi jenom jeden obvaz, tak si vaší pomoci velice vážíme,“ řekl plukovník Sachi, když ho velitel českého PRT informoval o tomto projektu. Lékárničky postupně obdrží všichni policisté v provincii Lógar.

Autor: kpt. Lada Kovářová, tisková a informační důstojnice 7. jednotky PRT Lógar

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►