http://www.prt-logar.cz

PRT opravil ve spolupráci s provinční vládou další tři školy

28.11.2011

Poprvé převzalo zodpovědnost za implementaci projektů provinční ministerstvo školství.

Český rekonstrukční tým financoval tři projekty v okresech Muhammad Agha, Pol-e Alam a Baraki Barak. V tamních základních školách byla vybudována nová studna a opraveny části budov.

Všechny tři projekty byly unikátní formou realizace – plnou zodpovědnost za ně převzala provinční pobočka ministerstva školství. Český PRT poskytnul finanční prostředky, celý proces od identifikace škol, přes výběrové řízení až po dozor na kvalitu stavby byl však v rukou provinčních úředníků.

Takto vypadá opravená část školy v obci Dehnew (okres Muhammad Agha)

„K tomuto postupu jsme se rozhodli s ohledem na naši zvýšenou snahu  o budování kapacit provinční vlády. Průběh i výsledky projektů hodnotíme pozitivně. Ministerstvo provedlo transparentní výběrové řízení na stavební společnost, pověřilo vlastního inženýra dozorem nad projektem a efektivně komunikovalo v průběhu jak s námi, tak s vedoucím stavby, “ říká Petr Svačina, vedoucí civilní části PRT.

„implementace projektů tímto způsobem je pouze přechodnou fází, která připravuje místní úřady na dobu, kdy se ´afghanizuje´ celý proces a mezinárodní společenství bude pomáhat již pouze nepřímo, “ dodává Petr Svačina.

V obci Kolangar byla v rámci projektu opravena i vstupní brána

Díky spolupráci mezi PRT a ministerstvem školství získaly lepší podmínky pro vzdělávání více než tři tisícovky žáků. „Ve dvou školách jsme podpořili před zimou opravu oken a dveří, v té třetí pak vybudování studny s pitnou vodou,“ popisuje Martin Hejral z civilní části PRT, který byl zodpovědný za komunikaci s provinčním úřadem.

Do školství plyne největší část afghánského rozpočtu určeného na rekonstrukci země. Přesto se místní vláda neobejde v této oblasti bez zahraniční pomoci, protože vzdělávací systém utrpěl kvůli vleklým ozbrojeným konfliktům značné škody. Český PRT od března 2008 bylo v Lógaru postavil, opravil či rozšířil 15 škol o celkové kapacitě téměř 16 tisíc žáků a studentů.

Afghánští žáci u opravené budovy školy v obci Dehnew

text: Filip Moravec, civilní část PRT

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►