http://www.prt-logar.cz

PRT staví pro místní včelaře nové centrum na zpracování medu

26.10.2011

V hlavním městě Lógaru vyroste zázemí pro výkup, kontrolu kvality a zpracování medu a vosku.

Projekt vychází z faktu, že včelařství je důležitý zdroj příjmu pro stovky rodin v celé provincii.

 „V současnosti je v Lógaru aktivní místní zemědělské družstvo, které se zabývá výhradně výrobou medu. Jedná se o zhruba 400 lidí, kteří mají tuto činnost jako hlavní pracovní náplň,“ říká Pavel Burian, zemědělský expert PRT. Tento počet stále roste i díky školením, která PRT pro lógarské včelaře již zorganizoval. Díky tradiční velikosti afghánských rodin bude mít projekt pozitivní vliv celkem na zhruba 2800 lidí.

V nové budově bude probíhat výroba voskových mezistěn, které jsou nutné při chovu včel. Centrum však bude sloužit také k rozmnožování a šlechtění včel, či jako prostor pro školení a kurzy. Součástí projektu, díky němuž vznikne 20 nových pracovních míst, je i stavba a vybavení dílny na opravu včelařského náčiní.

Kontrola kvality medu a moderní technologie zpracování jsou v Lógaru zatím poměrně neznámé pojmy. „Ani v okolních provinciích neexistuje žádné podobné centrum, které by se zabývalo kvalitním zpracováním medu a vosku,“ říká Pavel Burian. Sídlo lógarského včelařského družstva je například umístěno v soukromém domě, z něhož se med rozváží na místní trhy či do Pákistánu.

Nové zařízení bude mít přirozeně pozitivní dopad i na finanční příjmy včelařů – kvalitnější med prodají za větší obnos,“ dodává Burian. Kontrola kvality navíc zabrání průniku hygienicky nevyhovujících výrobků na trh.

Včelařství je tradiční odvětví afghánského zemědělství, po letech konfliktů však jeho důležitost začala opět růst až nedávno. Český rekonstrukční tým vyškolil již 100 lógarských včelařů, jimž zároveň dodal i základní vybavení. Včelařství bude rovněž jedním z oborů vyučovaných na střední zemědělské škole, kterou PRT v současnosti staví.

Filip Moravec, civilní část PRT

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►