http://www.prt-logar.cz

Umělá inseminace pomáhá farmářům zvyšovat zisky

22.6.2012

Metoda, jak zvýšit odolnost skotu proti chorobám, není v Afghánistánu zatím příliš známá.

V rámci podpory zemědělství český rekonstrukční tým v Lógaru slavnostně zahájil další z projektů, realizovaných ve spolupráci s provinční vládou.

„Po konzultacích s místní pobočkou ministerstva zemědělství jsme se rozhodli postavit novou budovu, která bude sloužit především jako centrální sklad inseminačních dávek,“ říká zemědělská poradkyně z civilní části PRT Zuzana Biniová.

Právě na inseminaci skotu se zaměřil i další nedávno zahájený projekt. V rámci šestitýdenního kurzu se s touto biotechnologickou metodou podrobně seznámí 15 zemědělců a veterinářů z celé provincie. Ti pak budou inseminaci provádět v rámci vlastní praxe.

„Absolvoval jsem veterinární institut v Kábulu a nyní vlastním malou kliniku pro hospodářská zvířata. Kromě toho bych se chtěl zaměřit na inseminaci, která místním farmářům pomůže zvýšit příjmy,“ říká Samiulláh, jeden z účastníků školení.

Zuzana Biniová a guvernér provincie Lógar Mohammad Táhir Sabarí (vlevo) během slavnostního otevření stavby budovy pro místní odbor živočišné výroby

„Přínos umělé inseminace skotu spočívá ve zvýšení genetického potenciálu pro produkci a kvalitu mléka, a hlavně prevence šíření chorob skotu. Zdraví hospodářských zvířat přirozeně znamená vyšší produkci mléka a telat a vyšší zisky pro farmáře,“ vysvětluje Biniová.

Přestože umělá inseminace může mít značný vliv na příjmy z produkce mléka i na zdraví skotu, praktických inseminátorů je v provincii stále málo, v některých okresech chybí zcela.

Podpora inseminace je navázána rovněž na stavby nových sběren mléka, které v rámci projektů PRT vznikly už na čtyřech místech v provincii.

Filip Moravec, civilní část PRT Lógar

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►