http://www.prt-logar.cz

Rekonstruovaný vodovod přivedl vodu z pramenů v kopcích až k lidem

8.9.2011

PRT dokončil dva vodohospodářské projekty v horách okresu Chuši.

Ve vesnici Činarej uprostřed vyprahlých kopců podhůří Hindúkuše lidé museli donedávna nosit vodu z pramene za vesnicí. „My a naše ženy jsme museli každý den chodit pro vodu několik set metrů do kopce,“ říká místní zemědělec Achtar Gul. „Vodu přitom používáme i k zavlažování, většina z nás se živí pěstováním ovoce, zeleniny, obilí a mandlí,“ dodává.

Systém, který navrhli stavební inženýři z PRT, přivedl vodu až k lidským obydlím. „Navázali jsme na náš předchozí projekt, kdy jsme opravili místní karéz, tradiční způsob zavlažování. Nyní jsme vybudovali systém, který vodu přivádí buď do zásobovací nádrže a poté do zavlažovacích kanálů na polích, nebo do vodovodního systému, který zásobuje vodou celou vesnici. Každých několik desítek metrů je pak umístěn kohout, z něhož lze čerpat pitnou vodu,“ říká Pavel Jirák, stavební inženýr z PRT.

Díky PRT bylo zjednodušeno také zásobování okresního správního střediska, kde mají kanceláře distriktní guvernér a zástupci provinčních ministerstev školství, zdravotnictví, zemědělství a dalších resortů. Ani ti, podobně jako lidé v Činarej, už nemusí chodit pro vodu k daleké studni a čerpají vodu z nového podzemního potrubí. PRT navíc ve spolupráci s provinční vládou zvažuje návazný projekt prodloužení vodovodu tak, aby mohl zásobovat i nemocnici a trh.

Voda je v Afghánistánu dlouhodobý problém především kvůli klimatickým podmínkám a nerozvinuté infrastruktuře. „Tradiční vodní systémy jsou často nefunkční – byly poničeny během válek, nebo se o ně komunity přestaly starat. Proto se je také snažíme do projektů co nejvíce zapojit. Hlavní část projektu většinou realizuje najatá stavební společnost. Po místních lidech však žádáme, aby v rámci projektu alespoň částečně přispěli prací a samozřejmě i následnou údržbou“ dodává Pavel Jirák.

PRT v Lógaru od roku 2008 již opravil či postavil 12 jezů, karézů a ochranných stěn proti vysoké vodě. V okresu Chuši v současnosti probíhá pod vedením českých inženýrů stavba malé vodní přehrady, která by v budoucnu mohla rovněž sloužit jako zdroj elektrické energie.

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►