http://www.prt-logar.cz

Český tým má v Lógaru dobrou pověst

14.9.2011

Pomáháme Afgháncům, neboť jedině oni mohou zvítězit nad problémy své země. To je motto, kterým se řídí český provinční rekonstrukční tým působící v provincii Lógar (článek na Army.cz)

Původní verze článku na www.army.cz

Civilní experti do země přijeli už před více než třemi lety, a to v březnu 2008. Od té doby se jim podařilo dokončit neuvěřitelných 157 projektů. Patři mezi ně například stavba škol a policejních stanic nebo zlepšování kvality zdravotnictví. Intenzivní podporu potřebuje také afghánské zemědělství, kterým se živí na 85 procent populace. „Zemědělství tady trpí mnoha problémy. Chybí nám dostatek kvalitního osiva, také vody na zavlažování, ale i schopnost prodávat naše produkty,“ svěřil se jeden z místních farmářů Handži Ghulam.

Hlavním úkolem PRT je ale podpora vlády v provincii a pomoc při zajištění bezpečného prostředí v době rekonstrukce země. Právě proto je potřeba i tří stovek českých vojáků, kteří tento „civilní" tým ochraňují.

„Mezi vojenskou a civilní částí PRT se podařilo vytvořit naprosto vynikající vztah. Zatím jsem nezažil žádné problémy nebo neshody. Navíc je jasné, že my, jako civilisti, bychom se v téhle zemi bez vojáků prostě neobešli,“ prozradil Filip Moravec, tiskový mluvčí PRT Lógar.

Chceme chodit do školy!

Válka v zemi vzala dětem i základní životní náplň – chodit do školy a vzdělávat se. Za vlády Tálibánu přišly dívky o výuku úplně a chlapcům zůstaly jen náboženské drily.

Afghánské děti se učí třeba i ve stanech bez lavic, jen tak na zemi, nebo ve třídách bez topení. Často dětem chybí učebnice a psací potřeby. I pohled do statistik je zatím zoufalý. Pouhých 20 procent učitelů má potřebnou kvalifikaci ke své práci a jen 30 procent dospělých umí číst a psát.

Provinční rekonstrukční tým se tedy stará o postupnou opravu a výstavbu škol. Už se jim podařilo opravit 14 míst k výuce a zlepšit studijní podmínky pro 14 tisíc dětí. „ Vzdělání je pro nás velmi důležité. Všechny konflikty, které tady prožíváme, vznikají právě z nevzdělanosti,“ říká provinční ministr školství Andul Matín Jafar.

Školství a zemědělství jsou jen zlomkem práce, které má PRT na starost. Důležité je také udržení bezpečnosti v zemi, se kterým už intenzivně pomáhá místní armáda i policie. Dalším problémem v Afghánistánu je nedostatek vody, ať už k pití nebo zavlažování. I tady se Češi realizují. Rekonstruují karézy sloužící k zavlažování, staví jezy nebo vodní kanály.

Peníze, které investuje ČR

Nic není zadarmo a i pomoc potřebným něco stojí. Rozpočet na realizaci rekonstrukčních projektů je v současnosti 80 milionů korun na rok, které putují do afghánské provincie z našeho státního rozpočtu. Všechno ale není jen na české straně, i sami Afghánci se musí snažit, a tak je PRT zapojuje do práce. Aktivně spolupracují s místními komunitami, provinčními úřady a místními firmami.

S finanční podporou Afghánistánu pomáhá i hnutí „ Stonožka“ pod vedením Běly Gran Jensen. Právě s její pomocí se podařilo koncem prázdnin dostat do Lógaru školní potřeby a také šek na deset tisíc dolarů, které jsou určené pro místní děti.

Co dělá vojenská část PRT

„Naším hlavním, ale ne jediným, úkolem je především doprovod civilní části do místa schůzky. Oblast musíme zabezpečit, což znamená že uděláme důkladnou prohlídku objektu a pak tam civilního experta doprovodíme. V případě jakéhokoli kontaktu ze strany povstalců postupujeme podle našich operačních postupů,“ řekl poručík Radim P.

Vojáci jsou na krizové situace výborně vycvičeni. Během půlroční přípravy před misí prošli třemi komplexními polními výcviky, absolvovali stovky hodin cvičení v různých zaměření a téměř měsíční výcvik na americké základně v Německu. Kromě toho mají za sebou kurz osobní záchrany nebo odbornou stáž přímo v Afghánistánu. Navíc, pro většinu z vojáků není pobyt v Lógaru první misí v kariéře.

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►