http://www.prt-logar.cz

Fakta o procesu tranzice

11.12.2011

Přečtěte si další text vedoucího civilní části PRT, v němž vysvětluje aspekty a průběh procesu předávání zodpovědnosti za bezpečnost afghánské vládě.

1. V rámci procesu tranzice přebírají afghánské bezpečnostní síly postupně od mezinárodního společenství odpovědnost za zajištění bezpečnosti v Afghánistánu. Proces byl formálně zahájen v červenci 2011 a měl by být dokončen do konce roku 2014. Zvolený způsob postupného předávání, časově rozložený do tří let, by měl zajistit, že nedojde k náhlé změně bezpečností situace.  

2. V čele procesu tranzice stojí afghánské vláda. Posuzování připravenosti jednotlivých provincií na předání odpovědnosti provádí společně ISAF a vláda Islámské republiky Afghánistán.

3. Zahájení procesu tranzice záleží v každé provincii na splnění několika kritérií. Patří mezi ně například schopnost afghánských bezpečnostních sil plnit složitější bezpečnostní úkoly nezávisle na koaličních silách. Úroveň bezpečnosti musí v těchto provinciích umožňovat, aby obyvatelstvo mohlo bez většího rizika provádět své každodenní běžné aktivity.

4. Tranzice není synonymem pro odchod koaličních jednotek. Průběžné předávání odpovědnosti za bezpečnost umožní postupnou redukci počtu koaličních jednotek nebo jejich přesun do více problémových provincií. V průběhu tranzice dojde ke změně role koaličních sil z provádění bojových operací na výcvik a mentorování. Lze předpokládat, že zahraniční jednotky budou tuto funkci v omezené míře plnit i po roce 2014.

5. Území určená pro první vlnu tranzice byla vyhlášena v březnu 2011. Byly mezi nimi dvě kompletní provincie (Bamyan a Panshir), provincie Kábul bez distriktu Surobi a dále municipality Mazer-e-Sharif, Herat, Lashkar Gah a Mehtar Lam. V červenci 2011 po zpracování tranzičních implementačních plánů začala v těchto oblastech formální tranzice. Předpokládá se, že podle individuálního průběhu bude trvat 12 až 18 měsíců.

6. V listopadu 2011 byl oznámen seznam provincií a distriktů, které tvoří druhou vlnu tranzice. Celkově nyní tranzice pokrývá území, na kterém žije přibližně padesát procent populace Afghánistánu.

7. Provincie Logar, kde působí český Provinční rekonstrukční tým, do seznamu území určených pro druhou vlnu tranzice zařazena nebyla. V operačním prostoru, který pokrývá americký Task Force Bulldog, byla pro druhou vlnu vybrána část sousední provincie Wardak. Předpokládáme, že Logar může být součástí třetí vlny, která by měla být vyhlášena v první polovině příštího roku.

8. Přestože proces tranzice je především o posilování kapacit bezpečnostních složek, svou úlohu v něm hrají i provinční rekonstrukční týmy. PRT například pomáhají identifikovat možné problémy v oblasti rozvoje a vládnutí, které by mohly negativně ovlivnit výsledky bezpečnostní tranzice. Jednotlivé provinční rekonstrukční týmy se podle svých možností a reality v terénu snaží asistovat při budování schopností distriktních a provinčních úřadů.

9. Předpokládá se, že s ukončením formálního procesu tranzice v jednotlivých provinciích budou všechny funkce a aktivity provinčních rekonstrukčních týmů přeneseny na místní vládu, nevládní organizace nebo tradiční rozvojové aktéry. Provinční rekonstrukční týmy již nebudou po ukončení tranzice v Afghánistánu působit. 

10. Ukončení procesu tranzice do konce roku 2014 neznamená, že mezinárodní společenství z Afghánistánu odejde a nebude pokračovat v asistenci afghánské vládě. Podle výstupů mezinárodních konferencí, včetně právě proběhlé konference v Bonnu, začne dekáda transformace, v jejímž průběhu se Afghánistán zaměří na konsolidaci a další posilování svých základních funkcí v oblasti zajišťování veřejných služeb a ekonomického rozvoje. Mezinárodní společenství potvrdilo svůj závazek pokračovat v podpoře Afghánistánu. Jednotlivé země nyní zkoumají možnosti, jak tyto závazky nejefektivněji naplnit. Tato debata aktuálně probíhá i v České republice.

Petr Svačina, vedoucí civilní části PRT Lógar        

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►