http://www.prt-logar.cz

Lógar postihly povodně, Češi pomáhají s likvidací následků

10.8.2010

Příslušníci skupiny CIMIC 5. kontingentu AČR PRT Lógar ve spolupráci s civilní částí PRT organizují pomoc rodinám zasaženým záplavami.

Vojáci a civilní členové PRT s obavami sledují vývoj povodňových událostí v České republice. Obdobná situace se bohužel v posledních dnech odehrává také na mnoha místech provincie Lógar.

Místní záplavy mají ve zdejších podmínkách zcela ničivý charakter. Naprostá většina obydlí je stavěna z hlíny a slámy, které se i po vcelku krátkém působení vodního živlu zcela rozpadly.

Českým vojákům se tak během patrol mnohdy naskytl obraz naprosté zkázy. Rodiny s malými dětmi sedící bezmocně před sesutým domem, jiní se pokoušejí zachránit alespoň to nejcennější, co v domě mají. Další ranou pro místní je zaplavení jejich polí, která měla vyprodukovat zásoby potravin pro zimní měsíce. Jednou z nejvíce postižených obcí je i vesnice Padkhvab-e Shaneh.

„Nikdy jsme nic podobného nezažili. Vůbec nevím, co teď budu dělat. Mám šest dětí. Půlku domu odnesla voda, pole za domem je celé pod vodou,“ říká jeden z farmářů Jan Mohammad.

Vojáci 5. kontingentu spolu s kolegy civilní části zareagovali okamžitě a začali organizovat humanitární pomoc pro nejpostiženější rodiny. Civilní část PRT a skupina CIMIC vstoupily v kontakt s guvernérem provincie Atigullah Lodinem a stařešiny jednotlivých obcí, kteří nabídnutou pomoc okamžitě přijali.

Během jednoho dne se podařilo vypracovat seznam postižených rodin a nakoupit nejpotřebnější materiál. Každá postižená rodina obdrží matrace, přikrývky, balenou vodu a balíček základních potravin, které by všem jejím členům měly vystačit přibližně na překlenutí následujících čtrnácti dnů.

Po uplynutí této doby by zodpovědnost za řešení škod měly převzít místní autority. „Situace, která v Lógaru v těchto dnech nastala, není pro mnoho místních rodin vůbec jednoduchá. Ve spolupráci s kolegy ze skupiny CIMIC se ji však snažíme okamžitě řešit. Nejdůležitější je vždy ta první okamžitá pomoc. Přikrývky, jídlo a pitná voda. To jsou věci, které teď tyto rodiny potřebují nejvíce. Veškerou pomoc v tuto chvíli koordinujeme jak s místní vládou, Červeným křížem a agenturami OSN tak, aby byla adresná a nemohlo dojít k jejímu zneužití nebo dublování“, vysvětluje vedoucí civilní části Matyáš Zrno.

V součinnosti se zástupci místní vlády, Afghánské národní armády a policie bude tato pomoc distribuována do všech vytipovaných oblastí tak rychle, jak jen to bude možné. Výše uvedená humanitární pomoc bude poskytnuta z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky, humanitárního hnutí Stonožka a sbírky českých a moravských farností.

Foto: Zbyněk Pavlica, bezpečnostní expert civilní části PRT

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►