http://www.prt-logar.cz

Pomoc afghánské policii

18.8.2009

Do prezidentských voleb v Afghánistánu, které se uskuteční ve čtvrtek 20. srpna 2009, zbývá už jen několik málo dnů.

Jak Afghánská národní armáda (ANA), tak i Afghánská národní policie (ANP) dlouhodobě plánují řadu bezpečnostních opatření, které bude nutné v průběhu voleb přijmout.

Český provinční rekonstrukční tým po celou dobu přípravy voleb podporuje afghánské ozbrojené síly, a to nejenom odborně, ale i materiálně. Celá řada rekonstrukčních projektů PRT, ale také projektů rychlého dopadu, patřila mezi takzvané bezpečnostní projekty. Jejich úkolem je právě podpora afghánských ozbrojených sil.

Kromě výstavby kontrolních stanovišť ANP či speciálních kurzů pro afghánské vojáky i policisty, obdržela místní policie také velkou materiální pomoc v podobě speciálního vybavení.

V sobotu 15. srpna 2009 převzal náčelník logistiky velitelství ANP v provincii Lógar praporčík Khan Padcha poslední část těchto speciálních služebních pomůcek. Jednalo se o zastavovací pásy, speciální zrcadla k prohlídkám vozidel a také detektory kovu určené k provádění prohlídek osob.

Předání podle položek seznamu Předvedení funkce detektoru kovu Prohlídka materiálu Předání materiálu skončeno

Tento materiál bude rovnoměrně distribuován do všech sedmi distriktů provincie Lógar a mimo to také na pět afghánských kontrolních stanovišť, které vybudovali příslušníci českého PRT.

Prezidentské volby a současně probíhající volby do provinčních sněmů jsou plně v režii místních orgánů za podpory afghánských bezpečnostních sil. Koaliční jednotky, včetně českých vojáků, budou poskytovat afghánské vládě a bezpečnostním silám podporu pouze v nezbytně nutném případě.

Jak přípravu, tak samotný průběh voleb velmi pozorně sledují mezinárodní společenství a média. Také v provinci Lógar již nyní působí pozorovatelé mise EU, kteří budou průběh voleb monitorovat.


Autor: kapitánka Lada Kovářová, tisková a informační důstojnice 3. kontingentu AČR PRT Lógar mise ISAF

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►