http://www.prt-logar.cz

Podpora zdravotnictví v provincii Lógar

7.5.2008

Český provinční rekonstrukční tým se v provincii Lógar zaměří zejména na dostavbu a rekonstrukce nemocnic a zdravotnických zařízení a materiální a finanční podporu stávajícího fungujícího systému lékařské péče. Češi postaví mimo jiné v provincii Lógar dvě nové budovy nemocnic v distriktech Pol-e Alam a Mohammad Agha.

V provincii je za poskytování zdravotní péče zodpovědná organizace Medical Refresher Courses for Afghans (MRCA). Organizace byla založena v Pákistánu a po pádu Tálibánu začala pracovat i v Afghánistánu na základě smlouvy s ministerstvem zdravotnictví (MZ). MRCA provozuje 28 stálých zařízení s placeným personálem a 110 Zdravotních stanovišť (ZS) s dobrovolníky.

Systém zdravotní péče
Za návštěvu u lékaře zaplatí pacient v Lógaru 4 AFA (cca 2,-Kč). Zdravotnická zařízení disponují základními léky. Pokud je lékař předepíše, zaplatí pacient při jejich převzetí 40% jejich nákupní ceny. Získané peníze jsou reinvestovány do zdravotnického systému v provincii. Z poplatků za návštěvu u lékaře a za léky jsou vyjmuti sociálně slabí obyvatelé. Podle pracovníků MRCA se jedná maximálně o 20% pacientů.

Zdravotní péče je zajištěna několika stupni zařízení:

Health Post (zdravotnické stanoviště) na úrovni komunit je základní zdravotní péče poskytovaná dobrovolníky se základním zdravotnickým tréninkem. Tito dobrovolníci poskytují základní péči přímo ve svých domovech. I přes to, že se nejedná o péči profesionály, hrají ZS významnou roli v prevenci a základní diagnostice a léčbě. ZS poskytují omezenou léčebnou péči, zahrnující diagnózu a léčení malárie, průjmových onemocnění a onemocnění dýchacích cest či distribuci antikoncepce. Hrají důležitou úlohu v identifikování vážnějších případů, které posílají na další léčení do nemocnic. Měli by sledovat ženy v průběhu těhotenství a rozpoznat příznaky problémů a referovat pacientku do nemocnice. Hrají důležitou roli v prevenci nemocí, protože mají za úkol poskytovat lidem v okolí základní zdravotnickou výchovu a upevňovat hygienické návyky.

Basic Health Center (základní zdravotní centrum) poskytuje stejnou péči jako ZS a je zodpovědné za supervizi ZS. Navíc k tomu zajišťuje ambulantní péči, předporodní péči, porod a poporodní péči, imunizaci, léčení dětských nemocí, léčení malárie a tuberkulózy. Nově by měly zajišťovat o pomoc tělesně a mentálně postiženým osobám. Minimálně by zde mělo sloužit jedna sestra, porodní sestra a dva pracovníci zodpovědní za vakcinaci. V praxi je zde většinou minimálně jeden vystudovaný lékař.

Comprehensive Health Center (všeobecné zdravotní centrum) je schopno poskytovat stejnou péči jako Základní zdravotní centrum, ale na vyšší úrovni. Je zde laboratoř a limitovaný počet lůžek. Pracují zde dva doktoři, dvě sestry, porodní sestra, laborant a lékárník.

District Hospital (distriktní nemocnice) poskytuje stejnou péči jako všeobecné zdravotní centrum, ale na vyšší úrovni. Lékaři jsou zde schopni operovat při celkové anestézii, je zde rentgen. Nemocnice má lůžkové oddělení. Pracují zde doktoři včetně gynekologa, chirurga, anestetika, pediatra, sestry, porodní sestry, laborant a lékárník a zubař.

Český provinční rekonstrukční tým se zaměří zejména na dostavbu a rekonstrukce nemocnic a zdravotnických zařízení v provincii Lógar a materiální a finanční podporu stávajícího fungujícího systému lékařské péče. Po konzultaci se zástpci ministrstva zdravotnictví v provincii Lógar a organizací MRCA staví Češi v provincii Lógar dvě nové budovy nemocnic v distriktech Pol-e Alam a Mohammad Agha.

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►