http://www.prt-logar.cz

Koncept PRT

22.3.2008

Základní informace o konceptu Provinčních rekonstrukčních týmů

Koncept provinčních rekonstrukčních týmů (PRTú se vyvinul z amerického projektu Coalition Humanitarian Liaison Cells. Během působení mezinárodního společenství v Afghánistánu po roce 2001 byly PRT neodmyslitelnou součástí mise ISAF (International Security Assistance Force) pod vedením NATO. Působení ISAF v Afghánistánu je založeno na mandátu RB OSN č. 1386 ze dne 20. prosince 2001 (platnost je každoročně obnovována). S postupným stahováním jednotek ISAF však v Afghánistánu dochází rovněž k omezování aktivit PRT, některé (včetně PRT ČR) činnost zcela uzavřely.

Jednotlivé národní týmy pokrývaly téměř všechny afghánské provincie, přičemž za jednu provincii byl vždy zodpovědný pouze jeden národní rekonstrukční tým.

pokrytí afghánských provincií rekonstrukčními týmy v roce 2009 (zdroj: NATO)

Hlavním úkolem PRT bylo zejména podporovat ústřední vlády v provinciích a pomáhat při zajištění bezpečného prostředí pro rekonstrukci země. Jednotlivé národní týmy se v zadání a konkrétních aktivitách lišily, většinou se však věnovaly například:

-         pomoci při koordinaci humanitární a rozvojové pomoci

-         spolupráci s místní administrativou a jejímu rozvoji

-         spolupráci s mezinárodními nevládními organizacemi a dalšími aktéry v procesu rekonstrukce země

-         monitoringu reformy bezpečnostního sektoru

-         podpoře či přímo provádění výcviku Afghánské národní armády (ANA) a policie (ANP)

-         pomoci při reformě, rozvoji a posilování efektivní civilní administrativy

PRT se většinou skládaly z civilní a vojenské části. Zatímco civilní členové PRT (např. zaměstnanci ministerstev zahraničních věcí) se věnovali realizaci rekonstrukčních projektů, vojenská složka zajišťovala bezpečnost všech členů PRT, dopravu a komunikaci s ISAF a národním velením a plnění úkolů vyplývajících z operačního plánu ISAF. Pro naplnění cílů působnosti PRT byla klíčová civilní část: Civilní experti udržovali pravidelný kontakt s místním obyvatelstvem a především s místními úřady, identifikovali potřeby obyvatelstva, navrhovali rozvojové projekty a možnosti jejich realizace.

Mise ISAF - stručný popis úkolů PRT

 

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►