http://www.prt-logar.cz

Díky Čechům budeme mít pitnou vodu, říká stařešina z Kala Badšah

15.2.2011

Vedle rekonstrukce zavlažovacích systémů a tradičních karézů, které přivádí vodu z hor do obdělávaných oblastí, je dodávka pitné vody dalším ze směrů naší pomoci.

V horách nad přehradou Surchab, kterou obyvatelům afghánského Lógaru zrekonstruoval český PRT, je zdroj pitné vody pro vesnice Magdin a Kala Badšah. Povodně loni v létě ale vážně narušily zásobovací trasy. Češi se proto pustili do rekonstrukce vodovodního řadu, který z prostoru nad přehradou přivádí pitnou vodu do obou vesnic.

„V první fázi rekonstrukce jsme připravili a finančně se podíleli na opravě 600 metrů vodovodního potrubí, které přivádí vodu od pramenů do kamenné vodní nádrže,“ říká stavební inženýr Radovan Chládek, který má v PRT na starosti sektor vodohospodářství.

„Nyní musíme zkontrolovat kvalitu prací při výstavbě sedmdesát metrů dlouhé protipovodňové stěny a stabilizaci sedimentační nádrže, u které byly povodní narušeny základy. Až to počasí dovolí, přikročíme k závěrečné fázi projektu - výměně 1,6 km dlouhého potrubí, v současnosti na mnoha místech narušeného. Potrubí přivádí pitnou vodu do hlavní nádrže, odkud je voda rozváděna do jednotlivých kalátů,“ vysvětluje Chládek.

Celý projekt je realizován v úzké spolupráci s americkou stranou. S výjimkou našeho podílu na jeho první fázi vše financují a zajišťují Američané a Češi se podílí na technické podpoře.

Musím vysoce vyzdvihnout vzájemnou spolupráci,“ chválí americkou armádu Radovan Chládek. „Bývalá jednotka Brawlers i současná Thunder, s nimiž český PRT při rekonstrukci spolupracuje, je vysoce flexibilní. Okamžitě jsou schopni reagovat na naše doporučení a práce postupují rychle kupředu.“ Také zástupce jednotky Thunder kapitán Matthew Rohem nešetřil chválou na české experty i vojáky.

Výjezd ke kontrole současné fáze vodohospodářského projektu byl jednou ze složitějších operací, kterou vojáci 6. jednotky PRT absolvovali. Přehrada je od základny Shank sice vzdálena asi 25 kilometrů, ale vzhledem ke složité bezpečnostní situaci v oblasti je možné se tam přepravit pouze s pomocí vrtulníků.

„Je výborné, že jsme se po dlouhé době dostali přímo na místo stavby,“ oceňuje stavební inženýr nasazení vojáků při plánování této operace. „Je lepší vidět skutečný stav, než sledovat postup prací jen z hlášení kontraktora. Rovněž jsme přímo na místě mohli naplánovat další postup.“

Po příletu na místo se stavební inženýr v doprovodu vojáků setkal se zástupci vesnic, pro které je voda přiváděna. „Jsme rádi, že práce pokračují tak rychle. Díky Čechům zase budeme mít dost pitné vody,“ spokojeně se usmíval Babi Tan, stařešina vesnice Magdin. Stavební inženýr PRT na stavbě ale našel drobné problémy. „Zjistili jsme určité nedodělky při výstavbě kamenné zdi a při napojování nového potrubí, které budeme řešit s kontraktorem. Teprve až je odstraní, dostane zaplaceno,“ hodnotí výsledek kontroly stavební inženýr Radovan Chládek.

npor. Radek Hampl

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►