http://www.prt-logar.cz

Přehled projektů ZRS ČR

26.6.2014

V roce 2012 a 2013 česká přítomnost na poli dvoustranné rozvojové spolupráce poměrně výrazně posílila vzhledem k ukončení činnosti Provinčního rekonstrukčního týmu v lednu 2013. ČR tak v současné době v Afghánistánu realizuje 5 víceletých bilaterálních projektů (v oblasti zemědělství a v oblasti zemědělského a dalšího vzdělávání a podpory drobného podnikání) na něž bylo v roce 2013 vydáno 21 mil. Kč. Kromě toho ZÚ Kábul realizoval v roce 2013 šest malých lokálních projektů v celkové hodnotě 1 180700 Kč.

V příloze je uveden přehled všech rozvojových projektů realizovaných českými subjekty a ZÚ Kábul v letech 2005-2013 (s výhledem do roku 2014).

Součástí rozvojové spolupráce je také poskytování vládních stipendii afghánským studentům, které má dlouholetou tradici. V akademickém roce 2013/14 zahájilo studium v ČR po navýšení původní kvóty 6 afghánských studentů, z toho jeden v angličtině. V roce 2014/15 nabízí ČR Afghánistánu 5 vládních stipendií, z toho 4 v češtině a 1 v angličtině.


přílohy

PROJEKTY_ZAHRANICNI_ROZVOJOVE_SPOLUPRACE_2005_2014.doc 79 KB DOC (Word dokument) 15.1.2014

fotografie a videa

Reportáž z Abtaku

VIDEO: Podívejte se na reportáž ze stavby hráze v okresu Chuši. více ►


příběhy pomoci

Přehrada Surchab

VIDEO: Podívejte se na reportáž České televize o největším českém projektu v Lógaru. více ►